Til arrangørene

Har dere lyst til å arrangere Girl Tech Fest?

På denne siden skal dere finne det meste dere trenger av informasjonsmateriell, tips til gjennomføring og forslag til oppgaver.

Vi setter stor pris på at dere vil arrangere teknologifest. Dere gjør en viktig jobb både med å gi jenter kunnskap om realfag og teknologi, og nye rollemodeller som kan øke jentenes interesse for fagene og vise dem hvor viktig det er at også jentene er med på utviklingen av ny teknologi.

Se menyen over for utkast til informasjonsmateriell og e-poster til skoler og samarbeidspartnere, dokumentmaler og t-skjortedesign, utkast til presseinvitasjoner osv.

Gi gjerne beskjed om det er mer dere ønsker her: marit.wangen@realfagsrekruttering.no

Bilde1

Midler

Alle som vil arrangere Girl Tech Fest kan søke om midler, opp til 10 000 kr, fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Søknad med skissert program for dagen av dagen og budsjett som viser hva pengene skal brukes til sendes til marit.wangen@realfagsrekruttering.no.

Støtten går til de 40 første bibliotekene som søker. Søknadsfrist er 1.oktober 2023 og faktura må sendes senest 1.desember 2023. Vi vil også oppfordre til å søke spons eller midler fra andre aktører dersom det er aktuelt.